ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภายในปี 2559 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารงานวิชาการ
เงื่อนไขนักเรียนโควตา และนักเรียนความสามารถพิเศษ 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 3 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 2 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 1 05 ก.พ. 59
ตารางสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและคะแนนรายวิชา 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05 ก.พ. 59
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015 (1133/0) 24 พ.ย. 58
นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด 2558 (331/0) 28 ก.ค. 58
ติชมเว็บโรงเรียนตัวใหม่ (2160/1) 10 ม.ค. 55
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด