ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณศิษย์เก่า ร.ท. อิสรารักษ์ ฤทธิรนธ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา 2561
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารงานวิชาการ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา 2561
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015 (2481/0) 24 พ.ย. 58
นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด 2558 (408/0) 28 ก.ค. 58
ติชมเว็บโรงเรียนตัวใหม่ (3465/1) 10 ม.ค. 55
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด